Grafisk design & kommunikation

Grafisk profil

ALLTING KOMMUNICERAR!
När din målgrupp möter dig på Internet, en mässa, eller via en broschyr är det viktigt att skapa en igenkännande avsändare, färmedla samma budskap i alla typer av medier. Det är här en ”Grafisk profil” är det verktyg som hjälper dig att fä alla pusselbitar på rätt plats. En grafisk profil kan vara ett väldigt detaljerat regelverk som inte utelämnar nägon del, det kan också vara ett enklare dokument som bara tar upp några av de viktigaste reglerna. Jag erbjuder en anpassad utformning av er grafiska profil:

  • Logotyp.
  • Typsnitt.
  • Grafiska element.
  • Färger för tryck och webb.
  • Annonsmaterial.
  • Kontorsmaterial.

Art Direction

Att hitta nya sätt att

Print

Formgivning till tryckfärdiga PDF:er. Erbjuder även att ta hand om kontakten med tryckeriet åt er. Jag samarbetar med erfarna och prisvärda tryckerier.

  • Annonser, broschyrer, produktblad.
  • Vepor, roll-ups, skyltar.
  • Visitkort, och övrigt kontorsmaterial.

– Vill du veta mer?

Kontakta mig...
Back to Top