Broschyr Flexiteek

Design broschyr

Projekt beskrivning

Design 8-sidig broschyr för lansering av ny produkt. Fotografering.

Detaljer

Client: Flexiteek International AB

Tags: Design, Fotograf, Print

View Project
Back to Top